Sunday, 28/02/2021 - 07:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hương Sơn
  • CV 85 DAM BAO SUC KHOE VA CHONG RET CHO HS.PDF
  •  Bộ luật Lao động sửa đổi có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 được đánh giá là dự án luật hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Dưới đây là những điểm mới đáng chú ý nhất của Bộ luật này.1. Tăng tuổi nghỉ hưu lên 62 tuổi với nam, ...
  • Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được Quốc hội thông qua chiều ngày 25/11/2019 có nhiều điểm thay đổi mới.Với 88,2% phiếu tán thành, phương án về việc thực hiện hợp đồng làm việc với viên chức theo hướng “bỏ biên chế ...
Tài nguyên