Trường có môi trường cảnh quan sư phạm lành mạnh, có đội ngũ giáo viên nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết, có chuyên môn nghiệp vụ vững vàng được phụ huynh học sinh tin tưởng.